1

Elise Rün

Örümcek Kraliçe • Platinum+
%8,8
Seçilme Oranı
%52,4
Kazanma Oranı
%15,2
Yasak Oranı
105,4 B
Maçlar

Karşısında İyi

%56,4
3.860
%56,0
5.591
%56,0
1.262
%55,9
1.602
%55,6
6.138

Karşısında Kötü

%45,6
1.247
%45,7
2.874
%45,8
1.187
%48,1
3.238
%48,1
2.877

Sihirdar Büyüleri

%52,4
105.161 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

%52,6
77.444 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%84,0
2.356 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%60,8
%61,2
%58,0

Yetenek Sırası

Q
W
E
%56,2
70.881 Maçlar
2
4
5
7
9
 
1
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Elise Rün

Elise Rün

Hâkimiyet

%88
%0
%12
%0
%85
%0
%15
%54
%0
%46
%10
%0
%90
%0

Büyücülük

%0
%0
%68
%3
%6
%24
%0
%99
%0
Offense
%1
Offense
%100
Defense
%0
Offense
%99
Flex
%0
Flex
%64
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%36

opgg Elise Rün

En yüksek seçilme oranı

%36,7

Hâkimiyet

Büyücülük

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%54,2

Hâkimiyet

Büyücülük

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Örümcek Hali, can değerleri düşük rakiplerin işini bitirmekte çok etkilidir; İnsan Hali'nin Nörotoksin'i can değeri yüksek rakiplere daha çok hasar verir.

Elise Rün Örümcek Hali'ndeyken, Örümcek Yavruları Elise Rün'in Zehirli Isırık kullandığı hedeflere saldırır.

Elise Rün'in Örümcek Hali ve Örümcek Hali yetenekleri manaya mal olmaz ve mana tasarruf etmek istediğinde önceliği ayarlanabilir.

Rakip Olduğunda

Elise Rün'in Örümcek Hali, canın düşükken daha tehlikelidir; İnsan Hali ise canın yüksekken daha güçlüdür.

Örümcek İnişi, bir rakip birim üzerine inmediği takdirde Elise Rün'in sadece dümdüz aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlar.

Örümcek İnişi'nin bekleme süresi uzundur. Elise Rün bu gücü kullandıktan sonra savunmasız kalır.

Noxus'un en eski şehrinin derinliklerinde, her yanı sürgülenmiş, ışıksız bir sarayda yaşayan Elise Rün, acımasız ve yırtıcı bir canavar. Vaktiyle güçlü bir ailenin hanımı olan Elise Rün, bir yarı tanrı tarafından ısırılmadan önce ölümlüydü. Bu ısırık onu güzelleştirmişti güzelleştirmesine ama insanlığını da alıp götürmüştü. Elise Rün artık ebedi gençliğini korumak için safları ve inançsızları kendisine yem ediyor ve onun cazibesine karşı koyabilen çok az kişi var.