2

Fiddlesticks Rün

Kadim Dehşet • Platinum+
%5
Seçilme Oranı
%52,7
Kazanma Oranı
%4,7
Yasak Oranı
60,6 B
Maçlar

Karşısında İyi

%58,5
1.894
%58,3
2.717
%56,9
3.810
%56,1
879
%55,9
2.984

Karşısında Kötü

%46,9
1.674
%47,1
2.858
%47,9
819
%48,0
3.141
%48,2
684

Sihirdar Büyüleri

%52,7
60.508 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

%54,3
24.440 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%56,2
12.167 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%63,3
%64,6
%82,1

Yetenek Sırası

W
Q
E
%57,2
23.840 Maçlar
4
8
10
12
13
 
1
3
5
7
9
 
2
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Fiddlesticks Rün

Fiddlesticks Rün

Hâkimiyet

%12
%52
%36
%0
%100
%0
%0
%9
%0
%91
%0
%0
%3
%97

İlham

%0
%24
%67
%9
%0
%3
%97
%0
%0
Offense
%97
Offense
%100
Defense
%21
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%55
Offense
%3
Flex
%0
Flex
%24

opgg Fiddlesticks Rün

En yüksek seçilme oranı

%31,4

Hâkimiyet

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%54,1

Hâkimiyet

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Runeterra'da bir şey uyandı. Kadim bir şey. Korkunç bir şey. Fiddlesticks Rün adıyla bilinen korkunç yaratık, ölümlülerin toplumunun sınırlarında gezinerek paranoyanın yoğunlaştığı bölgelere çekiliyor ve dehşet içindeki kurbanlarla besleniyor. Tırtıklı bir tırpan taşıyan bu sıska, biçimsiz yaratık ekilmiş korkuları biçerek onu gördükten sonra hayatta kalacak kadar şanssız olanların zihinlerini paramparça ediyor. Karga seslerinden ve neredeyse insana benzeyen siluetlerin fısıltılarından sakının. Fiddlesticks Rün geri döndü.