Vi Rün / Ct
5

Vi Rün / Ct

Piltover Fedaisi • Platinum+
Sezon 12 Jungle Vi rün dizilimi ve önerileri. Ayrıca Vi eşya rehberi ve counter şampiyonlar da bu sayfada.
%5,1
Seçilme Oranı
%51,5
Kazanma Oranı
%3,1
Yasak Oranı
103,3 B
Maçlar

Vi Ct – Karşısında İyi

Vi Ct – Karşısında Kötü

Sihirdar Büyüleri

Sıçra
Çarp
%51,5
102.635 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

Dolukılıcı
Doldurulabilir İksir
%52,2
28.611 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

İlahsindiren
Çelik Kaplamalı Çizme
Sterak'ın Güvencesi
%57,1
14.222 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

Çivili Zırh
Koruyucu Melek
Ölümün Dansı
%59,2
%66,9
%67,5

Yetenek Sırası

Duvar Delen
Q
Yılmaz Güç
E
Ezici Darbeler
W
%53,9
47.230 Maçlar
Duvar Delen
3
4
5
7
9
 
Ezici Darbeler
1
14
15
 
Yılmaz Güç
2
8
10
12
13
 
Son Uyarı
6
11
 

lolvvv Vi Rün

Vi Rün
İsabet

İsabet

Saldırıya Devam
%0
Ölümcül Tempo
%100
Ayağı Çabuk
%0
Yenilmez
%0
Şifa Taşkını
%0
Zafer
%100
Pratik Zekâ
%0
Efsane: Çeviklik
%33
Efsane: Sıvışma
%67
Efsane: Kan
%0
Son Darbe
%11
Biç Devir
%0
Son Direniş
%89
Azim

Azim

Tahrip
%0
Yaşam Kaynağı
%0
Kalkan Darbesi
%78
Kondisyon
%67
İkinci Şans
%11
Kemik Zırh
%0
Aşırı Büyüme
%0
Canlandır
%0
Gözü Kara
%44
Offense
%0
Offense
%100
Defense
%11
Offense
%100
Flex
%0
Flex
%89
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%0

opgg Vi Rün

En yüksek seçilme oranı

%24,3
Hâkimiyet

Hâkimiyet

Elektrik Ver
Yırtıcı
Kara Hasat
Keskin Sağanak
Belden Aşağı
Kan Tadı
Ani Darbe
Zombi Totem
Hayalet Poro
Gözyuvarı Koleksiyonu
Açgözlü Avcı
Usta Avcı
İnsafsız Avcı
Mükemmel Avcı
İsabet

İsabet

Şifa Taşkını
Zafer
Pratik Zekâ
Efsane: Çeviklik
Efsane: Sıvışma
Efsane: Kan
Son Darbe
Biç Devir
Son Direniş
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%64,2
İsabet

İsabet

Saldırıya Devam
Ölümcül Tempo
Ayağı Çabuk
Yenilmez
Şifa Taşkını
Zafer
Pratik Zekâ
Efsane: Çeviklik
Efsane: Sıvışma
Efsane: Kan
Son Darbe
Biç Devir
Son Direniş
Hâkimiyet

Hâkimiyet

Belden Aşağı
Kan Tadı
Ani Darbe
Zombi Totem
Hayalet Poro
Gözyuvarı Koleksiyonu
Açgözlü Avcı
Usta Avcı
İnsafsız Avcı
Mükemmel Avcı
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Dost Olduğunda

Duvar Delen tam güce ulaştığında iki kat hasar verir. Kaçan rakipleri yakalayıp işlerini bitirmek için birebirdir.

Yılmaz Güç, şok dalgasına yakalanan herkese tam hasar verir. Koridorda minyonların üstünde kullanarak onların arkasına saklanan rakiplere vur.

Son Uyarı, güçlü bir çatışma başlatma aracıdır ama yine de takımından fazla uzaklaşmamaya dikkat et.

Rakip Olduğunda

Tam yüklenmiş bir Duvar Delen, iki katı hasar verir; Vi Rün'ın hücuma geçtiğini görürsen geri çekilmeli veya saldırıyı savuşturmaya çalışmalısın.

Vi Rün sana üst üste üç kez vurmayı başarırsa, Zırhını eksiltir ve Saldırı Hızı kazanır. Onunla uzun dövüşlere girmemeye çalış.

Vi Rün ulti yeteneğini kullanırken durdurulamaz. Yer değiştirme yeteneklerini, Vi Rün'ın hücumundan sonrası için saklamaya çalış.

Zamanında Zaun'un acımasız sokaklarında suç işleyerek hayatını sürdüren Vi Rün, tepesinin tası çabuk atan, fevri, çevresine korku salan ama otoriteye pek az saygı duyan bir kadın. Yapayalnız büyüdüğü yıllarda hassas hayatta kalma içgüdülerinin yanı sıra karşısındakini yıpratan, karanlık bir mizah anlayışı geliştirmiş. Şimdilerde Piltover Muhafızları'yla asayişi korumak için çalışan Vi Rün, hem duvarları hem de zanlıları kolaylıkla deşip geçen hextech eldivenleri taşıyor.