Vi Rün
3

Vi Rün

Piltover Fedaisi • Platinum+
Sezon 12 Jungle Vi rün dizilimi ve önerileri. Ayrıca Vi eşya rehberi ve counter şampiyonlar da bu sayfada.
%2,9
Seçilme Oranı
%50,3
Kazanma Oranı
%0,5
Yasak Oranı
7,3 B
Maçlar

Strong against

Weak against

Sihirdar Büyüleri

Sıçra
Çarp
%50,2
7.236 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

Közbıçak
Doldurulabilir İksir
%50,2
4.979 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

İlahsindiren
Merkür'ün Adımları
Ölümün Dansı
%57,9
497 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

Kara Balta
Koruyucu Melek
Çivili Zırh
%62,2
%67,6
%61,1

Yetenek Sırası

Duvar Delen
Q
Yılmaz Güç
E
Ezici Darbeler
W
%53,1
3.167 Maçlar
Duvar Delen
3
4
5
7
9
 
Ezici Darbeler
1
14
15
 
Yılmaz Güç
2
8
10
12
13
 
Son Uyarı
6
11
 

Vi Rün

Hâkimiyet

Hâkimiyet

Elektrik Ver
Yırtıcı
Kara Hasat
Keskin Sağanak
Belden Aşağı
Kan Tadı
Ani Darbe
Zombi Totem
Hayalet Poro
Gözyuvarı Koleksiyonu
Hazine Avcısı
Usta Avcı
İnsafsız Avcı
Mükemmel Avcı
İsabet

İsabet

Şifa Taşkını
Zafer
Pratik Zekâ
Efsane: Çeviklik
Efsane: Sıvışma
Efsane: Kan
Son Darbe
Biç Devir
Son Direniş
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Vi Rün

Vi Rün
İsabet

İsabet

Saldırıya Devam
%0
Ölümcül Tempo
%0
Ayağı Çabuk
%0
Yenilmez
%100
Şifa Taşkını
%0
Zafer
%100
Pratik Zekâ
%0
Efsane: Çeviklik
%32
Efsane: Sıvışma
%68
Efsane: Kan
%0
Son Darbe
%60
Biç Devir
%0
Son Direniş
%40
Büyücülük

Büyücülük

Soğuran Küre
%0
Mana Akışı Yüzüğü
%0
Bulut Pelerini
%0
Yücelik
%100
Sürat
%0
Mutlak Odak
%0
Kızart
%0
Suda Yürüyen
%100
Yaklaşan Fırtına
%0
Offense
%1
Offense
%100
Defense
%8
Offense
%99
Flex
%0
Flex
%71
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%21

Lore

Dost Olduğunda

Duvar Delen tam güce ulaştığında iki kat hasar verir. Kaçan rakipleri yakalayıp işlerini bitirmek için birebirdir.

Yılmaz Güç, şok dalgasına yakalanan herkese tam hasar verir. Koridorda minyonların üstünde kullanarak onların arkasına saklanan rakiplere vur.

Son Uyarı, güçlü bir çatışma başlatma aracıdır ama yine de takımından fazla uzaklaşmamaya dikkat et.

Rakip Olduğunda

Tam yüklenmiş bir Duvar Delen, iki katı hasar verir; Vi Rün'ın hücuma geçtiğini görürsen geri çekilmeli veya saldırıyı savuşturmaya çalışmalısın.

Vi Rün sana üst üste üç kez vurmayı başarırsa, Zırhını eksiltir ve Saldırı Hızı kazanır. Onunla uzun dövüşlere girmemeye çalış.

Vi Rün ulti yeteneğini kullanırken durdurulamaz. Yer değiştirme yeteneklerini, Vi Rün'ın hücumundan sonrası için saklamaya çalış.

Zamanında Zaun'un acımasız sokaklarında suç işleyerek hayatını sürdüren Vi Rün, tepesinin tası çabuk atan, fevri, çevresine korku salan ama otoriteye pek az saygı duyan bir kadın. Yapayalnız büyüdüğü yıllarda hassas hayatta kalma içgüdülerinin yanı sıra karşısındakini yıpratan, karanlık bir mizah anlayışı geliştirmiş. Şimdilerde Piltover Muhafızları'yla asayişi korumak için çalışan Vi Rün, hem duvarları hem de zanlıları kolaylıkla deşip geçen hextech eldivenleri taşıyor.