5

Vi Rün

Piltover Fedaisi • Platinum+
%2,7
Seçilme Oranı
%51
Kazanma Oranı
%0,2
Yasak Oranı
32,1 B
Maçlar

Karşısında İyi

%57,3
449
%55,1
804
%54,6
1.404
%54,2
1.187
%54,0
552

Karşısında Kötü

%42,1
439
%42,7
1.633
%44,0
656
%45,3
436
%48,5
725

Sihirdar Büyüleri

%51,0
32.049 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

%52,4
13.464 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%56,0
2.557 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%63,5
%64,0
%70,6

Yetenek Sırası

Q
W
E
%57,2
5.252 Maçlar
3
4
5
7
9
 
1
8
10
12
13
 
2
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Vi Rün

Vi Rün

Hâkimiyet

%0
%0
%0
%100
%0
%0
%100
%0
%0
%100
%0
%0
%100
%0

Büyücülük

%0
%0
%100
%0
%0
%0
%0
%100
%0
Offense
%0
Offense
%100
Defense
%0
Offense
%100
Flex
%0
Flex
%100
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%0

opgg Vi Rün

En yüksek seçilme oranı

%19,2

Hâkimiyet

İsabet

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%58,3

Hâkimiyet

İsabet

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Duvar Delen tam olarak yüklendiğinde, iki katı hasar verir. Kaçan rakipleri yakalayıp işlerini bitirmekte harikadır.

Orantısız Güç, şok dalgasına yakalanan herkese tam hasar verir. Koridordaki minyonlar üzerinde kullanarak, arkalarına saklanan rakiplere vur.

Saldırı ve Darp çatışma başlatmak için güçlü bir silahtır; yalnızca takımından fazla uzaklaşmamaya dikkat et.

Rakip Olduğunda

Tam yüklenmiş bir Duvar Delen, iki katı hasar verir; Vi Rün'ın hücuma geçtiğini görürsen geri çekilmeli veya saldırıyı savuşturmaya çalışmalısın.

Vi Rün sana üst üste üç kez vurmayı başarırsa, Zırhını eksiltir ve Saldırı Hızı kazanır. Onunla uzun dövüşlere girmemeye çalış.

Vi Rün ulti yeteneğini kullanırken durdurulamaz. Yer değiştirme yeteneklerini, Vi Rün'ın hücumundan sonrası için saklamaya çalış.

Zamanında Zaun'un acımasız sokaklarında suç işleyerek hayatını sürdüren Vi Rün, tepesinin tası çabuk atan, fevri, çevresine korku salan ama otoriteye pek az saygı duyan bir kadın. Yapayalnız büyüdüğü yıllarda hassas hayatta kalma içgüdülerinin yanı sıra karşısındakini yıpratan, karanlık bir mizah anlayışı geliştirmiş. Şimdilerde Piltover Muhafızları'yla asayişi korumak için çalışan Vi Rün, hem duvarları hem de zanlıları kolaylıkla deşip geçen hextech eldivenleri taşıyor.