2

Caitlyn Rün

Piltover Şerifi • Platinum+
%13,1
Seçilme Oranı
%50,2
Kazanma Oranı
%4,9
Yasak Oranı
157,4 B
Maçlar

Karşısında İyi

%56,0
4.718
%55,9
2.905
%55,2
5.576
%54,2
4.149
%51,3
20.598

Karşısında Kötü

%47,7
3.791
%48,1
5.648
%48,2
4.951
%48,6
8.733
%48,8
6.650

Sihirdar Büyüleri

%50,3
143.041 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

%50,2
147.147 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%55,5
29.567 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%58,4
%61,3
%63,1

Yetenek Sırası

Q
W
E
%53,4
54.549 Maçlar
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Caitlyn Rün

Caitlyn Rün

İsabet

%0
%65
%9
%26
%15
%0
%85
%13
%0
%87
%42
%58
%0

Hâkimiyet

%0
%100
%0
%0
%0
%0
%100
%0
%0
%0
Offense
%0
Offense
%100
Defense
%0
Offense
%100
Flex
%0
Flex
%100
Offense
%0
Flex
%0
Flex
%0

opgg Caitlyn Rün

En yüksek seçilme oranı

%21,1

İsabet

Büyücülük

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%54,1

İsabet

Hâkimiyet

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Çatışma sırasında bekleme süresinden çıkmış olmasını sağlamak için Yordle Kapanlarını önceden yerleştirmeye özen göster.

İstemediğin bir hedef tarafından durdurulmasını önlemek için, Son Koz'u büyük yakın dövüşçü grupları üzerinde kullanmaktan kaçın.

90 Kalibrelik Ağ'ı rakipten uzağa ateşleyerek aradaki mesafeyi kapatabilir ya da duvarların üstünden atlayabilirsin.

Rakip Olduğunda

Caitlyn Rün seni Piltover Silahı ile taciz ediyorsa takımının minyonlarının arkasına saklan (başka hedeflere isabet ettikçe verdiği hasar azalır).

Son Koz yeteneğini kullanırken önünde durursan, takım arkadaşına isabet etmesini engelleyebilirsin.

Barış gücünün en iyisi sayılan Caitlyn Rün, Piltover'ın en iyi nişancısı olarak şehri kurnaz suçlulardan arındırma konusunda rakip tanımıyor. Genellikle Vi ile birlikte göreve çıkıp ortağının fevri doğasını dengeliyor. Türünün tek örneği olan bir hextech tüfeği taşısa da Caitlyn Rün'in en güçlü silahı, Gelişim Şehri'nde iş tutacak kadar aptal kanunsuzlara özenle tuzak kurmasını sağlayan üstün zekâsı.