2

Morgana Rün

Istırabın Kanatları • Platinum+
%7,4
Seçilme Oranı
%49,8
Kazanma Oranı
%25,3
Yasak Oranı
89 B
Maçlar

Karşısında İyi

%55,7
1.291
%55,5
1.313
%54,5
945
%53,1
5.305
%52,7
3.333

Karşısında Kötü

%45,4
1.341
%46,6
1.281
%46,7
989
%47,1
2.673
%47,2
1.118

Sihirdar Büyüleri

%50,0
71.974 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

2
%49,7
81.776 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%58,3
5.101 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%59,1
%71,7
%66,7

Yetenek Sırası

Q
W
E
%54,9
11.567 Maçlar
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Morgana Rün

Morgana Rün

Büyücülük

%19
%81
%0
%0
%50
%50
%71
%2
%27
%98
%2
%0

İlham

%0
%2
%81
%0
%0
%90
%25
%0
%2
Offense
%48
Offense
%98
Defense
%0
Offense
%0
Flex
%2
Flex
%96
Offense
%52
Flex
%0
Flex
%4

opgg Morgana Rün

En yüksek seçilme oranı

%26,0

Büyücülük

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%50,7

Azim

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Kara Kalkan'ın akıllıca kullanımı takım savaşlarının sonucunu belirleyebilir.

Hayatta kalmaya yönelik eşyalar, Kara Kalkan ve Ruh Prangası ile birlikte kullanıldığında Morgana Rün katledilmesi çok güç bir rakibe dönüşür.

Koridorda tek başınaysan Zulüm Gölgesi çok iyi bir minyon biçme aracıdır.

Rakip Olduğunda

Zulüm Gölgesi, çok düşük cana sahip birimlere yüklü hasar verir. Canın azken, Morgana Rün'nın seni Zulüm Gölgesi'nin menzilinde kıstırma çabalarına dikkat et.

Morgana Rün genellikle saldırılarını hazırlayabilmek için Karanlık Esaret'in hedefini bulmasına ihtiyaç duyacaktır. Minyonlarını, Karanlık Esaret'e karşı kalkan olarak kullan.

Kara Kalkan, Morgana Rün'yı kitle kontrol etkilerinden etkilenmez hale getirse de büyü hasarıyla kırılması mümkün.

Semavi ve fani yanlarının arasında kalan Morgana Rün, insanlığı kucaklamak için kanatlarını zincire vurmuş. Acısını ve kinini, sahtekârlara ve namussuzlara hissettirerek onları cezalandırıyor. Adil olmadığını düşündüğü kanunlara ve geleneklere sırt çevirmiş olan Morgana Rün, başkaları her ne kadar örtbas etmeye uğraşsa da gerçeklerin ortaya çıkması için Demacia'nın gölgeleri arasında, kara alevden oluşturduğu kalkanları ve zincirleriyle savaşıyor. Morgana Rün, toplumdan dışlananların ve sürgün edilenlerin bile bir gün onurunu geri kazanabileceğine her şeyden çok inanıyor.