2

Maokai Rün

Çarpık Treant • Platinum+
%2,6
Seçilme Oranı
%51,5
Kazanma Oranı
%1
Yasak Oranı
31 B
Maçlar

Karşısında İyi

%58,5
1.068
%58,3
376
%57,2
697
%56,9
386
%55,1
370

Karşısında Kötü

%45,9
1.218
%48,1
496
%48,3
644
%48,8
4.328
%49,0
1.661

Sihirdar Büyüleri

%51,6
28.235 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

2
%54,4
4.674 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%62,7
2.290 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%63,9
%100,0
%100,0

Yetenek Sırası

Q
W
E
%61,7
2.937 Maçlar
2
4
5
7
9
 
1
8
10
12
14
 
3
13
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Maokai Rün

Maokai Rün

Azim

%0
%100
%0
%12
%88
%0
%0
%14
%86
%17
%7
%76

İlham

%40
%2
%0
%0
%2
%86
%45
%0
%24
Offense
%36
Offense
%26
Defense
%0
Offense
%31
Flex
%55
Flex
%83
Offense
%33
Flex
%19
Flex
%17

opgg Maokai Rün

En yüksek seçilme oranı

%20,1

Azim

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%56,6

Azim

İlham

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Fideler çalıya atıldıklarında etkileri artar ama fazla birikmezler.

Doğanın Hükmü'nden kaçmanın çok zor olacağı ya da rakiplerin bu yeteneğe gafil avlanacağı yandan hamlelere odaklan.

Maokai Rün'nin pasifi, bir şeylere saldırabildiği sürece kendisi üzerine odaklanan yeteneklere karşı olağanüstü dayanıklı olmasını sağlar.

Rakip Olduğunda

Fideler kendilerine fazla yaklaşan ilk rakibin peşine düşer ve birkaç saniye sonra ya da başka rakiplerle çarpıştıklarında patlar. Çalıdaki fidelerin yakınlarında özellikle dikkatli ol çünkü çalıdaki fideler çok daha tehlikeli olur.

Maokai Rün'nin kendisini iyileştirme etkisinin bekleme süresi, yeteneklerini ona kaç defa isabet ettirdiğine bağlı olarak büyük oranda değişir. Ona karşı boş yere yetenek kullanmamaya dikkat et.

Maokai Rün Uğursuz İlerleyiş'i kullanırken hasardan etkilenmez, o yüzden yeteneklerini hiç boşa harcama.

Maokai Rün, Gölge Adalar'ın korkunç doğadışı yaratıklarına karşı savaşan öfke dolu, dev bir treanttır. Büyülü bir felaketin evini yerle bir etmesiyle çarpık bir intikam kuvvetine dönüşmüş, yaşayan ölüler kervanına katılmasını ise özüne kadar işlemiş Can Suları engellemiştir. Bir zamanlar uysal bir doğa ruhu olan Maokai Rün, şimdilerde yaşayan ölülere karşı amansız bir mücadele vermekte ve Gölge Adalar'ı eski güzelliğine kavuşturmaya çalışmaktadır.