5

Shyvana Rün

Ejder Kanı • Platinum+
%2,4
Seçilme Oranı
%47
Kazanma Oranı
%0,5
Yasak Oranı
29,1 B
Maçlar

Karşısında İyi

%53,6
691
%51,3
502
%50,7
867
%50,7
452
%49,8
914

Karşısında Kötü

%36,8
571
%39,6
452
%41,0
681
%41,6
618
%42,3
1.529

Sihirdar Büyüleri

%47,2
26.740 Maçlar

Başlangıç Eşyaları

%47,5
20.297 Maçlar

Çekirdek Eşyalari

%52,3
5.792 Maçlar

Oyun Sonu Eşyalari

%63,4
%64,6
%78,3

Yetenek Sırası

E
W
Q
%50,6
15.132 Maçlar
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
1
4
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Shyvana Rün

Shyvana Rün

Hâkimiyet

%0
%0
%100
%0
%32
%30
%38
%52
%0
%48
%99
%0
%1
%0

Büyücülük

%1
%0
%10
%99
%0
%1
%0
%33
%55
Offense
%1
Offense
%100
Defense
%0
Offense
%97
Flex
%0
Flex
%78
Offense
%1
Flex
%0
Flex
%22

opgg Shyvana Rün

En yüksek seçilme oranı

%17,6

Hâkimiyet

Büyücülük

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

En yüksek kazanma oranı

%59,5

Hâkimiyet

İsabet

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Dost Olduğunda

Shyvana Rün'nın yeteneklerinin hepsi saldıran birimlerden yararlanabilir. Sonuç olarak, Saldırı Hızı'nı arttıran eşyalar onun için çoğu şampiyondan daha değerlidir.

Alevli Nefes, zorlu koridor rakiplerine karşı seviye atlamak için çok iyidir.

Ateş Burgacı ormanda dolaşmak için ideal bir seçimdir. Yaratıklar etki süresi boyunca hasar alırlar ve hız patlaması da ani saldırı potansiyelini arttırır.

Rakipleri yavaşlatan şu eşyalardan birini satın almak yararlı olabilir: Donmuş Balyoz, Ölü Adamın Zırhı veya Entropi.

Rakip Olduğunda

Shyvana Rün'nın gücünün büyük bir bölümü saldırganlıktan gelir, mesafesini koruyan rakiplere karşı zayıf kalır.

Shyvana Rün'nın tüm temel yetenekleri ejderha biçiminde birden fazla rakibe vurur.

Shyvana Rün'nın Hiddet Çubuğu, ultisinin ne zaman etkinleştirilebileceğini gösterir. Hiddeti azken onu hırpalamak çok etkili olabilir.

Shyvana Rün, kalbinde yanan rün parçasının büyüsünü taşıyan bir yaratık. Sık sık insansı bir şekle bürünse de gerçek biçimi olan korkunç bir ejderhaya dönüşerek alevden nefesiyle düşmanlarını küle çevirebiliyor. Tahtın vârisi Jarvan IV'ün hayatını kurtaran Shyvana Rün, artık krallık muhafızlığı görevini huzursuzca yerine getirirken Demacia'nın şüpheci halkı tarafından kabul görmek için mücadele ediyor.